Sistem interaksi dan komunikasi usrah

Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa instrumen usrah merupakan tulang punggung kepada kejayaan sesuatu amal tarbawi dan amal tanzimi. Usrah merupakan pusat asuhan organisasi dan batu-bata yang menjadi asas kepada pem...

Kisah Habib An-Najr

Allah SWT telah berfirman yang bermaksud: Dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki (Habib An-Najr) dengan bergegas-gegas ia berkata: Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutlah orang yang tidak meminta balasan k...